Berthelsen Consulting

 Tavleindsigter i 2024: Præsentation af emne nr. 2 – tavlemødets indhold

I opslaget om tavleindsigter i sidste uge kom vi omkring tavlemødets formål og hvorfor det er så vigtigt. Det er det fordi vi får sat ord på hvorfor vi mødes og samtidigt giver det os mulighed for løbende at evaluere om møderne indfrier formålet.

Vi er nu kommet skridtet videre og dermed også videre til emnet om 🗣️ Tavlemødets indhold.

De emner vi kommer omkring i rækken af tavleindsigter er:


🎯 Tavlemødets formål (det vi vil opnå med møderne) ✅
🗣️ Tavlemødets indhold (det vi vil tale om på møderne) 👈
🆚 Tavleoplevelser (hvad var svært og hvad var nemt i tavleleder rollen)
🔮 Løbende værdi (Kig i krystalkuglen, hvad skal der til for mere værdi)
🚀 Tavlelederens bedste råd hvis du vil i gang

Tavlens indhold – altså de overskrifter, ikoner, felter osv. vi visualiserer, er vigtige, da de danner afsæt for vores dialog på mødet. Og det er dem vi kigger på her.

Kundeundersøgelsen viser at følgende indhold er vigtige for alle respondenter og dermed på over 85 % af alle tavler:

📋 Opgaver – hvilke vigtige opgaver har vi i den kommende periode

👨‍💻 Projekter – hvilke projekter har vi sat i søen

🧑🏻‍🤝‍🧑🏻 Ressourcer – har vi tilstrækkeligt ressourcer til at løse opgaverne

⏲️ Deadlines – hvilke deadlines har vi i den kommende periode

🥇 Arbejdstrivsel – hvordan gik sidste uge

🧩 Kursus/Ferie – hvem er væk, til hvornår og til hvad

En anden interessant indsigt er, at de overskrifter som respondenterne også vurderer som værende vigtige men lidt sværere at operationalisere er:

📊 Nøgletal – hvad er de vigtigste nøgletal for organisationen

♻ Årshjul – hvilke faste opgaver falder altid på samme tidspunkt og derfor kan planlægges

🏆 Fejring – hvilke gode oplevelser havde vi i sidste uge

🎯 Læring – hvor kan vi blive endnu bedre ift. opgaveløsning, processer og samarbejde

Ligesom det var tilfældet med formålet så start med et enkelt tavledesign og de overskrifter du selv synes er nemmest at operationalisere. Og vurder så løbende om tavledesignet skal justeres i takt med, at I får holdt møderne og flere tavle-kilometer i benene.

Og til dig derude der holder tavlemøder, hvordan ser dine overskrifter ud? ☺️

🧐 Der er i næste post flere gode og relevante tavleindsigter at hente da vi her går ombord i den del der handler om tavleleder rollen og det kundeundersøgelsen peger på er svært og nemt.

Jeg håber du har lyst til at følge med og bidrage med egne erfaringer.

/Frederik 🚀
Berthelsen Consulting – lykkes med tavlemøder
Mobil: 📞 23 70 02 66

Scroll to Top