Berthelsen Consulting

Samarbejde

Bedre samarbejde med Whole Brain

Samarbejdet er nøglen til styrket sammenhold og forbedret trivsel og det ”kit”, der sikrer at I står sammen når det af og til bimler og bamler i hverdagen. Vi hjælper jer med at få et endnu bedre samarbejde med Whole Brain. 

Få bedre samarbejde med Whole Brain

Vi anvender Whole Brain modellen som afsæt for en dialog om jeres samarbejde og ikke mindst potentialet for et endnu bedre samarbejde. Vi har forskellige præferencer, så hvordan bruger vi den viden bedst i vores arbejdsrelationer.

Man kunne fx forestille sig at nogle kolleger trives i starten af en proces hvor det hele er åbent og nyt mens andre foretrækker at tænke mere I hvordan vi lukker en given proces og får sat handling på. Begge tilgange er vigtige i en proces – og i et samarbejde. Værktøjet vi bruger gør jer klogere på jer selv, men endnu vigtigere på hinanden.

VI HJÆLPER JER PÅ VEJ MED SAMARBEJDET

Whole Brain seminar – 1 dag

Med Whole Brain seminaret får i indblik i Whole Brain som værktøj og ”sprog”, Indsigt i egen, hinandens og teamets profil og en drøftelse af hvordan jeres nye viden kan implementeres ”derhjemme” fx i forhold til samarbejdet, opgaveløsning, trivsel, interessenthåndtering osv.

Whole Brain seminar – 1/2 dag

Med Whole Brain seminaret får i indblik i Whole Brain som værktøj og ”sprog”, Indsigt i egen, hinandens og teamets profil og en drøftelse af hvordan jeres nye viden kan implementeres ”derhjemme” fx i forhold til samarbejdet, opgaveløsning, trivsel, interessenthåndtering osv.

Individuelle Whole Brain tilbagemeldinger

Med individuelle Whole Brain tilbagemeldinger får du mulighed for at få en dybere indsigt i din egen profil. Dette indebærer at du forud for tilbagemeldingen har udfyldt Whole Brain spørgerammen så du efterfølgende kan få den individuelle tilbagemelding.

Team Whole Brain tilbagemeldinger

Med team Whole Brain tilbagemeldinger får I mulighed for at få en dybere indsigt i jeres team profil. Dette indebærer at teamet forud for tilbagemeldingen har udfyldt Whole Brain spørgerammen så I efterfølgende kan få teamets tilbagemelding med fokus på styrker og opmærksomheder.

Whole Brain i praksis – ½ inspirationsdag

Med Whole Brain inspirationsdagen får i mulighed for at se og drøfte hvad de bedste gør for at implementere Whole Brain i dagligdagen. Derudover laver vi på dagen en handlingsplan over hvilke indsatser I oplever som mest værdiskabende og dem I vil igangsætte når I kommer hjem.

Kursuspakken

Med kursuspakken får du mulighed for enten at deltage i et åbnet kursus med Whole Brain deltagere fra andre organisationer eller du har mulighed for at sende flere deltagere eller evt. et helt hold afsted på et åbent Whole Brain kursus.

Scroll to Top