Berthelsen Consulting

Netværk

TAVLENETVÆRKET

TAVLENETVÆRKET – dit professionelle tavle-netværk

Hvorfor bruge tid på at opfinde den dybe tavle-tallerken, hvis andre allerede har tænkt tanken eller måske endda allerede lavet den – altså den dybe tavle-tallerken

TAVLENETVÆRKET er dit professionelle tavle-netværk. I TAVLENETVÆRKET stabler og fordeler vi stakken af dybe tavle-tallerkener, så alle, der enten arbejder med tavlemøder eller overvejer det, får et forum hvor de kan udveksle erfaringer, hente ny inspiration og udvide netværket med ”tavle-kolleger” i andre organisationer.

For der findes så mange gode tavleløsninger derude som fortjener at blive samlet – og ikke mindst delt – så i hver især får det bedst mulige tavle-katalog som forudsætning for fortsat at skabe tavle-værdi ”hjemme”.

Derfor blev ”TAVLENETVÆRKET” etableret – og du er inviteret med!

HVEM ER NETVÆRKET MÅLRETTET TIL?

Netværket er for alle tavle-interesserede, hvad enten du er leder eller medarbejder eller om du er på ”jeg-overvejer-tavler-stadiet” eller allerede i gang.

Vi tror på, at alle sektorer og brancher kan drage fordel af ”tavlenetværket”, da tavlemøder kan bidrage uanset om du er ansat i en lille eller stor virksomhed eller har din daglige gang i det private eller offentlige

Udbytte:

Hvis du overvejer at gå i gang med tavlemøder, men ikke helt ved hvordan du kommer bedst fra land, så får du i TAVLENETVÆRKET de bedste og vigtigste tips til at komme godt fra land og så du slipper for at løbe ned af de forkerte stier og bruge unødige kræfter. Derudover bliver du løbende opdateret om udviklingen indenfor tavlemøder og et nyt og godt netværk.

Hvis du allerede arbejder med tavlemøder, men savner inspiration til nye måder at gøre det på, så får du i TAVLENETVÆRKET konkrete input til hvad de bedste gør og hvordan de gør det samt nye vinkler på tavle-ledelse og et nyt, stort og stærkt tavlenetværk.

Eksempler på temaer som netværket tager op er:

 

BEST PRACTICE

”Vi er nødt til at få delt viden om hvad de bedste i klassen gør – og hvordan de gør det – for de bedste følger altid en ”check-liste” og udviser rette adfærd, enten bevidst eller ubevidst. Og den sikrer at de får maksimal værdi hver gang”

 

TAVLE LEDELSE

”Tavlerne – som de hænger der på væggen – er sikkert flotte, men har 

altså ingen selvstændig værdi. Og tavlemøderne har heller ingen værdi, hvis de ikke forberedes, ledes og faciliteres. Derfor dette fokus på tavle ledelse .

 

TAVLE IMPLEMENTERING

”Af og til er der perioder hvor tavlemøderne giver mindre værdi, så hvordan sikrer vi den perfekte implementeringsplan og løbende udvikling, så det forbliver organisationens vigtigste møde”

 

TAVLE DESIGN

”Om det er analoge og fysiske tavlemøder eller digitale dashboard-visninger, så har begge modeller deres klare fordele og opmærksomhedspunkter, så vi skal omkring disse og hvordan de håndteres og virker bedst”

Indspark fra oplægsholdere til netværksmøderne er fx:

 

JÆGERSOLDATEN

“Ledelse i krig handler om at håndtere kriser under ekstreme betingelser. Så det er nærliggende at undersøge betydningen af holdets tillid og beslutningstagning under pres for vores ledelsesstil. Herunder hvordan lektioner fra slagmarken kan anvendes fx i tavleledelse.”

 

SPORTSDIREKTØREN

”Hvordan ser ledelse ud fra sportsdirektørens stol. Her udforsker vi ledelse i sport og drøfter håndtering af pressede situationer, hurtig tilpasning og blikket altid rettet mod næste kamp. Hvordan skaber vi følgeskab udenfor og på banen – og kobling til følgeskab i tavlemøder”

 

CEO´EN

”Vi udforsker ledelse fra en CEO’s perspektiv, herunder indblik i hvordan mange behov skal balanceres før vi får hele organisationens DNA og kultur med på en ny ide – og derfor også en snak om hvordan og hvorfor kultur er afgørende når vi  taler tavle-DNA i organisationer”

 

Dato, sted og praktik:

Hvis du er nysgerrig eller interesseret – eller begge dele – så skriv endeligt til os, så får du svar på alt det praktiske omkring netværket

Join us at Tavlenetværket, and be part of a network that will provide you with the tools, insights, and connections to truly unlock the value of your board meetings

NETWORKING RELATED TO COLLABORATION AND WHOLE BRAIN

Collaboration is the cornerstone of any successful team or organization. It’s where innovative ideas are generated, complex problems are solved, and meaningful relationships are built. However, understanding and leveraging diverse thought processes can take collaboration to a whole new level. That’s why at Berthelsen Consulting, we focus on facilitating collaboration networks using the Whole Brain framework.

Whole Brain is a powerful tool designed to help you better understand your own and your colleagues’ cognitive preferences. It provides a simple and honest foundation for dialogue about our wonderful and commendable differences in thought processes. This understanding can significantly enhance collaboration, leading to more efficient and productive outcomes.

At Berthelsen Consulting, we specialize in implementing collaboration networks using the Whole Brain tool, transforming the way teams interact and work together. Our networking solutions are designed for those looking to optimize their collaborative efforts, thus leading to more innovative solutions and a stronger sense of unity within your organization.
Scroll to Top