Berthelsen Consulting

Her sad de, 14 HR konsulenter, og drøftede det der var allervigtigst for dem….

Nemlig deres samarbejde og deres evne til at bringe hinanden bedst muligt i spil. Så de sammen kan hjælpe deres organisation med de de er sat i verden for. Og det er “ikke så lidt endda”.

Et lille udpluk viser det:

👥 Drift af rekruttering og fastholdelse
📚 Udvikling og uddannelse af medarbejdere og ledere
😊 Drifte medarbejdertrivselsmålinger
💻 Udvikle og implementere HR systemer
⚖️ Levere HR juridisk bistand
🤝 Understøtte konflikthåndtering
🌱 Sparre på organisatorisk udvikling
💸 Sikre løn, korrekt og altid til tiden
🌟 Strategisk partner for lederne
📃 Udvikling og implementering af personalepolitikker
🚀 Udvikle ledelsesudviklingsseancer

Bunken af spændende opgaver er stor og derfor var emnet relevant, men sessionen her var alligevel anderledes end “normalt”.

For de gode deltagere var allermest optaget af hvordan deres egen profil/adfærd er – og ofte ændrer sig – i pres situationer og ikke mindst hvordan det påvirker samarbejdet internt og eksternt på godt og ondt.

Men det var den lyst baserede tilgang der gjorde sessionen anderledes.

For det er langt fra altid sådan at lyst kommer før nød i situationer hvor vi skal ombord i noget meget personligt og for nogen måske ømt. Men det var den her og der var et ønske om at få det frem så vi kan styrke fortællingen om hinandens fortræffelige forskelligheder i jagten på det gode samarbejde.

Jeg er fagligt vild med den tilgang. For den betyder noget på dagen men endnu vigtigere når hverdagen rammer.

Hvis du har samme oplevelse af, at vores evne til at samarbejde er et vindende parameter – for alle ”bundlinjer” – både dem vi kan måle og dem vi kan fornemme og særligt vigtigt i de perioder hvor kan ”bimle og bamle” med opgaver, deadlines og pres på vores ressourcer – så er du meget velkommen til at række ud for inspiration til hvordan I kan få talt om det i jeres team, afdeling eller organisation.

Jeg anvender personprofiler (Whole Brain modellen 🧠) som metode til en snak om ligheder og forskelligheder, så vi kan få begge “dele” bedst muligt i spil.

Whole Brain-modellen operer med fire kvadranter, hver med sit eget sæt af præferencer:
 
 💙 – Logisk, analytisk og faktuel
 💚 – Organiseret, detaljeret, planlæggende
 ❤️ – Relationel, følelsesmæssig, stemninger
 💛 – Holistisk, intuitiv, visionær
 
Man er aldrig gul, rød, grøn eller blå, men man har alle præferencer blot i større eller mindre grad.

Om I kan komme ombord i værktøjet hurtigt så det kan tilpasses i jeres dagligdag.

Det kunne fx være en 𝗵𝗮𝗹𝘃 𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗵𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗴, hvor I får indblik i Whole Brain-modellen og indsigt i egen, hinandens og teamets profil samt drøftelse af hvordan jeres nye viden kan implementeres i hverdagen fx ift. samarbejdet, roller, opgaver, interessenthåndtering osv.

Alt godt og god snarlig weekend.

/Frederik
 Berthelsen Consulting
 Mobil: 📞 23 70 02 66
 https://lnkd.in/d5rtRcHD
 
hashtag#samarbejde
hashtag#wholebrain
hashtag#ledelse

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top