Berthelsen Consulting

💡Sådan anvender du viden om din person profil i din daglige ledelse

For at lykkes med ledelse er du nødt til at skabe rammer for dine medarbejdere, så de kan lykkes.

Som leder er du til for medarbejderne og ikke omvendt. Dette er et privilegie og et ansvar, du er hyret ind til.

Mange ledere får lavet en personlighedsprofil, som ofte giver værdifulde indsigter til deres ledelsesstil.

Men det kritiske spørgsmål er: Bruger lederne disse indsigter aktivt i deres daglige ledelse?

Jeg selv anvender person profil værktøjet Whole Brain som afsæt for dialogen med den enkelte leder om vedkommendes ledelsespræferencer.

“Whole Brain Thinking” er en tilgang, der anerkender, at forskellige mennesker og situationer kræver forskellige tænkningsstile 🧠. Den tager afsæt i vores viden om vores hjerne og hvordan hjernen bearbejder information forskelligt. De fire tænkningsstile kan beskrives sÃ¥ledes:

🔵 Blå tanke præference (Analytisk tænkning):
Her er der præference for fakta, data, analyse, tal, statistik og logiske problemløsninger.

🟢 Grøn tanke præference (Praktisk tænkning):
Her er der præference for struktur, planlægning og detaljeret styring.

🔴 Rød tanke præference (Relationel tænkning):
Her er der præference for følelser, involvering, harmonisering, empati og sociale relationer.

🟡 Gul tanke præference (Eksperimentel tænkning):
Her er der præference for kreativitet, innovation, scenarier og helhedsorienteret tænkning.

Når du har din profil kan du med fordel være opmærksom på følgende:

🧠 Selvbevidsthed :
Forstå din Whole Brain profil og reflekter over, hvordan den påvirker din ledelsesstil. Hvor er dine præferencer stærkest? Og hvor kan det være svært? Indsigten giver et godt billede af dine tankemæssige styrker og opmærksomhedspunkter.

💬 Tilpas din kommunikation:
Anvend din viden om din profil til at tilpasse din kommunikation og ledelsesstil efter dit teams og dine medarbejderes forskellige behov. OBS. hvis du arbejder med tavlemøder kan du her læse om koblingen fra ledelse til værdi i tavlemøder her: https://lnkd.in/dsqvqS22.

🌈 Fremme forskellighed:
Anerkend og se værdi i forskellige tænkningsstil i dit team og opfordre til åben dialog, hvor alle perspektiver og ideer er velkomne. Dette understøtter et bedre samarbejde og nye typer af løsninger som du måske ikke selv havde set.

NÃ¥r du aktivt anvender din viden om din profil skaber du transparens om dig og din “pakke” – og derved viser vejen for dem du er sammen og sat i verden for – dine medarbejdere.

God arbejdslyst🚀

/Frederik
Berthelsen Consulting
Mobil: 📞 23 70 02 66
https://lnkd.in/d5rtRcHD

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top