HVAD ER TAVLEMØDER

Nysgerrig på tavlemøder – så læs mere her:

Hvad er tavlemøder?

Hvad er tavlemøder? og giver det mening for os? I det følgende vil vi forsøge at gøre dig klogere på, hvad tavlemøder er, og hvordan de kan gøre en afgørende forskel for din virksomhed eller organisation.

Gode og effektive møder er afgørende for enhver organisation og virksomhed. Det er her, vi får overblik, planlægger og følger op på alt fra opgaver, projekter og trivsel til nøgletal og KPI’er. Gode møder sikrer, at vi sammen får udstukket vores fælles retning, så vi kender og kursen og prioriteringen. Nu er det store spørgsmål så, om I lykkes med den opgave?

Får I det optimale ud af jeres møder? Holder i mødestrukturen og kommer I igennem jeres agenda? Får I taget de vigtigste beslutninger og ikke mindst – får I talt om og fulgt op på jeres opgaver, projekter, trivsel, nøgletal og KPI´er?

Specialister i gode tavlemøder

I Berthelsen Consulting har vi specialiseret os i tavlemøder, som et effektivt visuelt redskab til overblik, struktur og optimering af jeres møder. Vi er ikke en LEAN virksomhed, men vi er inspireret af den del af LEAN, der handler om at sikre flow i processerne – til alles gavn. Derfor vil du sikkert også have læst om at tavlemøder nogle steder kaldes Lean tavler eller Lean tavlemøder.

Tavlemøder handler om at skabe gode og effektive møder. Om at skabe overblik, fællesskab og fælles ansvarsfølelse hos ledere og medarbejdere. Hos Berthelsen Consulting har vi over 500 tavlemøder i bagagen og mangeårig erfaring med udvikling og implementering af tavlemøder både i offentligt og privat regi. Vi har derfor et skarpt blik for, hvad tavlemødet skal kunne tilføre – for at I får værdi.

Derfor stiller vi både krav til at tavlen skal ramme præcist det indhold, I ønsker, ligesom mødeledelse er at allerhøjeste vigtighed. Vi hjælper jer på hele tavlerejsen med både struktur og adfærd.

Læs mere om, hvad Berthelsen Consulting tilbyder af ydelser og kurser indenfor tavlemøder her


Effektive tavlemøder

Vi brænder for at skabe de bedste og mest effektive tavlemøder for vores kunder. Vi anbefaler tavlemøder, fordi vores erfaring er entydig: De er enkle, og de virker!

Tavlemøder er det mest effektive og enkle redskab til at fastholde eller forandre adfærd, hvis den i sit udseende hjælper med en overskuelig struktur og et godt overblik. Den bidrager til at tydeliggøre, når vi gør det rigtige, samt hjælper til forandring, når vi ikke har ramt skiven og skal gøre noget andet. Samtidig understøtter tavlemøder både planlægning og opfølgning, så alle er enige om, hvad der aftales på mødet og om at følge op på det igen på næste møde for at tjekke, om det aftalte faktisk er blevet gjort. Med andre ord tilfører tavler derved struktur og adfærd – og sørger for at de ”går hånd i hånd”.

Bedre flow og fokus på jeres møder

Tavlemøder er en metode til mødeledelse, der sikrer, at I får et bedre flow og fokus i jeres møder. Jeres møder procesoptimeres med et skarpt driftsstyrings- fokus og klarhed over jeres opgaver, projekter, trivsel og KPI’er.

På den måde får I visualiseret, hvad I er sat i verden for og for hvem. I fællesskab får I overblik over det vigtigste for jer. Sammen kan I så lave de rette prioriteringer, der sikrer, at alle løber i den rigtige retning.

Derved bliver det synligt og muligt at tale åbent, når I lykkes og skal fejre jeres sejre – men også tage ved lære og gøre erfaringer og blive bedre når I ikke lykkedes.

Læs mere om jeres udbytte ved tavlemøder her

Fire klassiske typer tavlemøder

Tavlemøder kaldes ofte mange forskellige navne alt efter formål og ønsker med tavler og møder. Det kan også være forskelligt om man arbejder med månedstavler eller uge tavler. Uge tavler er ofte brugt, da det er vigtigt med hyppige opfølgninger og status undervejs.

Der er fire typiske kategorier tavlemøder kan inddeles i – Planlægningsmøde, målstyringsmøde, forbedringsmøde og problemløsningsmøde.

Planlægningsmøde

Planlægningsmødet handler, som navnet antyder, om planlægning af en given periodes aktiviteter og projekter (typisk benyttes ugeplaner) i afdelingen, teamet eller organisationen. Hvor er hovedfokus, hvem gør hvad? etc.

Målstyringsmøde

Målstyringsmødet handler i sagens natur om mål og målsætninger. Opfylder vi vores mål og KPI’ere? Lykkedes vi med vores projekter? etc. Nøgletal er typisk omdrejningspunktet på målstyringsmøder, og her er fokus på hvordan landet ligger – er vi i grøn eller rød og hvorfor. Den viden giver os mulighed for at handle.

Forbedringsmøder

Forbedringsmøder (også kaldet Kaizen) ligger ofte i forlængelse af målstyringsmøder, da man her fokuserer på procesoptimering og forbedringer på basis af problemidentificeringen fra målstyringsmøderne og/eller medarbejderforslag. Her dannes overblik over forbedringsforslag, forbedringer igangsættes og nye forbedringer planlægges.

Problemløsningsmøder

I problemløsningsmøder følges op på identificerede problemer og udfordringer i virksomheden/organisationen. Denne type møde er meget velegnet i forhold til salg og drift, hvor der f.eks. kan tages fat på, hvilke opgaver, ordrer eller lignende blev ikke gennemført og årsagen herfor. Problemløsningsmøder spiller naturligt sammen med planlægnings- og forbedringsmøderne og de fokuspunkter og beslutninger, der foretages der.

Læs mere om hvordan du får succes med tavlemøder her

Book gratis tavlepræsentation

VI HJÆLPER OGSÅ MED

• LEAN- og ledelsesudvikling
• Personlighedsprofiler
• Forretningsudvikling
• Evaluering
• Analyse og ledelses betjening
• Facilitering, undervisning og træning
• Notater/indstillinger og præsentationer

CERTIFICERINGER

• LEAN Master Class v. Implement Consulting
• Decision Dynamics karriereprofil v. CfL
• Driftsmålstyring v. Region Hovedstaden
• Whole Brain Model v. Herrmann International
• Systemisk procesuddannelse v. Ramboll
• Arbejdsgangsanalyse v. Hildebrandt & Brandi
• Lederen som Coach v. Mercuri International