Få succes med tavlemøder

Kom godt i gang med tavlemøder

Tavlemøder har mange ansigter og forskellige navne, men hvad enten man kalder dem det ene eller det andet, så handler de om proces optimering og om, at give hele jeres virksomhed, afdeling eller team et ”løft”. Her er effektive og udbytterige møder første skridt. Vi hjælper dig med at få succes med tavlemøder!

En forudsætning for succes med tavlemøder er motivation og fællesskab. Derfor skal alle involveres og bidrage og ikke mindst støtte op om projektet. Tavlemøder skulle nødig ende som ”åh nej, ikke endnu flere møder” for medarbejderstaben. Så får de absolut ingen effekt.

Når vi hos Berthelsen Consulting starter et tavleforløb, indleder vi samarbejdet og processen med at drøfte jeres formål og motivation for tavlemøder. Altså hvad vil I have ud af jeres møder. Herefter fremsender vi et konkret forslag til et tavle-design, så I kan se, hvordan en tavle for jer kunne se ud.

Herefter involverer vi medarbejderne for deres syn på tavle-designet. Når deres kommentarer og forslag til justeringer er implementeret, så sætter vi tavlen op og gør klar til første tavlemøde. Så er I i gang!

Læs mere om Berthelsen Consultings konkrete ydelser og tilbud her

Det gode tavlemøde

Grundlaget for gode og effektive tavlemøder er, at teamet føler sig involveret og motiveret til at hjælpe hinanden og til at præsterer bedst muligt.

Vedholdenhed og tålmodighed

Udover vigtigheden i at tage del og ejerskab i tavlemøderne, så er det afgørende for at lykkedes, at I er tålmodige og vedholdende. Jeres tavlemøder bliver højest sandsynligt ikke perfekt første gang. Men det gør heller ikke noget. For I er nu i gang med at gøre noget anderledes – bevidst – og det vil derfor tage lidt tid at ramme formen. Men jo mere træning jo bedre. Det gode og effektive møde tager derfor lidt tid at mestre,

Med vedholdenhed og faste rutine vil I lykkes. Med tiden kommer det hele også mere ind på rygraden, så møderne flyder nemmere.

Start i det små

Endelig er det vigtigt at starte i det små – altså starte med en simpel tavle hvor i f.eks. får brudt jeres strategi ned i elementer på tavlen, som I kan følge op på. Hen af vejen kan I så drøfte om tavlens indhold skal udvides til andre områder.

Skræddersyede tavler til jeres behov

Hvad enten I ønsker fokus på arbejdsopgaver, overblik over ressourceforbrug, KPI’er, mål, projekter, økonomi eller andet, så skal tavlerne selvfølgelig tilpasses til jeres behov. Typisk vælges 4-5 fokuspunkter at gå videre med.

Læs mere om, hvordan I kommer i gang med effektive tavlemøder her

Feedback

Hos Berthelsen Consulting står vi altid klar til at hjælpe jer i gang med tavlemøder. Vi bidrager efter behov med igangsætning, ved tilpasninger og de første evalueringer samt med løbende rådgivning og feedback. HUSK, vi hjælper også, hvis I allerede har erfaring med tavlemøder men er ”kørt fast” og ønsker en genstart fordi I jagter mere værdi.

Vi er med jer hele vejen

Vi er også gerne med til de første møder og giver jer den rette støtte til at få møderne og strukturen godt på plads, så I er godt klædt på og rammerne fastlagt, så I trygt kan arbejde videre selv.

Herefter vil Berthelsen Consulting altid være behjælpelig med opfølgning og yderligere rådgivning alt efter behov og ønsker.

Læs mere om vores konkrete metoder og muligheder for dig her

Struktur og dagsorden for tavlemøder

 • Klar tids- og indholdsramme er afgørende for et succesfuldt tavlemøde.
 • Der skal også være en klar agenda med tavlemødet. Tidsramme og agenda skal være klar for alle, og tavlemøde-lederen sørger for at holde fokus på mødet og sikre flow. Det er vigtigt for, at tavlemøderne giver mening og skaber det nødvendige fællesskab og overblik.
 • Tidsrammen er typisk tavlemøde-lederens ansvar.

Spilleregler for det gode tavlemøde

 • En klar dagsorden og struktur for jeres tavlemøde er afgørende for om I lykkedes.
 • Det samme gælder en meget tydelig rollefordeling og en fast tidsramme. Der må ikke være tvivl om, hvem der eksempelvis er tavlemøde leder og hvem, der er deltagere.
 • I nogle tilfælde kan det være en fordel at have udpeget en skribent, der noterer på tavlen i takt med at beslutningerne træffes.
Book gratis tavlepræsentation

TAVLEMØDER SOM VISUELT VÆRKTØJ

Hvis du ønsker OVERBLIK, STRUKTUR OG FREMDRIFT

DE VIGTIGSTE ELEMENTER FOR DET GODE TAVLEMØDE

 • Vi starter og slutter til tiden

 • Vi har en klar tavleorden og dagsorden

 • Vi holder vores plan om klar struktur og flow

 • Vi giver plads til dialogen og har fokus på handling

 • Vi opsummere og laver klare delkonklusioner

 • Vores indlæg har ‘to-the-point’-fokus

 • Ingen sagsbehandling

DE TRE CENTRALE ROLLER FOR TAVLEMØDER

 • Tavlemøde-leder

 • Tavlemøde-deltagere
 • Skribent

LAD OS MØDES

(+45 23700266)